Главен редактор:

Доц. д-р Васил Загоров (България)

Заместник главен редактор:

Доц. д-р Любомира Парижкова (България)

Редакционна колегия:

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев (България)

Проф. д.н. Ирена Петева (България)

Проф. д-р Лъчезар Георгиев (България)

Доц. д-р Тереза Тренчева (България)

Проф. д-р Невила Рама (Албания)

Доц. д-р Карла Базили (Италия)

Проф. Агата Вълчак Ниеведомска (Полша)

Доц. д-р Майкъл Бук (САЩ)

Проф. д-р Каролин Арчър (Великобритания)

Доц. д.п.н. Нина Пономарева (Русия)

Проф. д-р Александър Циганенко (Русия)

Веселин Тодоров (България)

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.