1994

Издател : тримесечно списание за издателска дейност. Год . I, бр. 1, 1994, 32 с.
ISSN :1310-4624.

1995

Издател : тримесечно списание за издателска дейност. Год . II, бр. 1, 1995, 32 с.
ISSN :1310-4624.

Издател : тримесечно списание за издателска дейност. Год . II, бр. 2–4, 1995, 45 с.
ISSN :1310-4624.

1997

Издател : научно списание по проблемите на издателска дейност. Год . III, бр. 1–2, 1997,72 с.
ISSN : 1310-4624.

2002

Издател : тримесечно списание за издателска дейност. Год . IV, бр. 1–2, 2002, 52 с.
ISSN :1310-4624.

Издател : тримесечно списание за издателска дейност.Год . IV, бр. 3–4, 2002, 52 с.
ISSN :1310-4624.

2003

Издател : тримесечно списание за издателска дейност. Год . V, бр. 1–2, 2003, 39 с.
ISSN :1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . V, бр. 3, 2003, 51 с.
ISSN : 1310-4624.

2004

Издател : научно списание за книгата. Год . VI, бр. 1, 2004, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VI, бр. 2, 2004, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VI, бр. 3, 2004, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VI, бр. 4, 2004, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2005

Издател : научно списание за книгата. Год . VII, бр. 1, 2005, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VII, бр. 2–3, 2005, 128 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VII, бр. 4, 2005, 60 с.
ISSN : 1310-4624.

2006

Издател : научно списание за книгата. Год . VIII, бр. 1–2, 2006, 84 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . VIII, бр. 3–4, 2006, 76 с.
ISSN : 1310-4624.

2007

Издател : научно списание за книгата. Год . IX, бр. 1–2, 2007, 71 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . IX, бр. 3–4, 2007, 68 с.
ISSN : 1310-4624.

2008

Издател : научно списание за книгата. Год . X, бр. 1–2, 2008, 68 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . X, бр. 3–4, 2008, 68 с.
ISSN : 1310-4624.

2009

Издател : научно списание за книгата. Год . XI, бр. 1–2, 2009, 72 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XI, бр. 1–2, 2009, 72 с.
ISSN : 1310-4624.

2010

Издател : научно списание за книгата. Год . XII, бр. 1–3, 2010, 108 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XII, бр. 4, 2010, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2011

Издател : научно списание за книгата. Год . XIII, бр. 1–2, 2011, 72 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XIII, бр. 3–4, 2011, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2012

Издател : научно списание за книгата. Год . XIV, бр. 1–2, 2012, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XIV, бр. 3–4, 2012, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2013

Издател : научно списание за книгата. Год . XV, бр. 1–2, 2013, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XV, бр. 3–4, 2013, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2014

Издател : научно списание за книгата. Год . XVI, бр. 1–2, 2014, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата. Год . XVI, бр. 3–4, 2014, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

2015

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XVII, № 1, кн. 1–2, 2015, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XVII, № 2, кн. 3–4, 2015, 67–128 с.
ISSN : 1310-4624.

2016

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XVIII, № 1, кн. 1–2, 2016, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XVIII, № 2, кн. 3–4, 2016, 67–128 с.
ISSN : 1310-4624.

2017

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XIX, № 1, кн. 1–2, 2017, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XIX, № 2, кн. 3–4, 2017, 67–128 с.
ISSN : 1310-4624.

2018

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XX, № 1, кн. 1–2, 2018, 64 с.
ISSN : 1310-4624.

Издател : научно списание за книгата = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book.Год . XX, № 2, кн. 3–4, 2018, 67–128 с.
ISSN : 1310-4624.

2019

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXI, кн. 1, 2019, 81 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXI, кн. 2, 2019, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2020

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXII, кн. 1, 2020, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXII, кн. 2, 2020, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2021

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXIII, кн. 1, 2021, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXIII, кн. 2, 2021, 81 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2022

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXIV, кн. 1, 2022, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год XXIV, кн. 2, 2022, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2023

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год. XXV, № 1, 2023, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Издател : научно списание = Publisher : scientific journal. Год. XXV, № 2, 2023, 80 с.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).