2022
01/01/2022

Книжка №1

1 книжка – 1 януари – 30 юни
04/01/2022

Предложения на текстове от редколегията

04/04/2022

Планиране на текстове за новия брой.

05/04/2022

Редакционна процедура на статиите

20/05/2022

Одобрение на редакциите и корекциите от авторите

01/06/2022

Страниране на броя

10/06/2022

Предпечатна коректура на броя

20/06/2022

Печат

01/07/2022

Книжка №2

2 книжка – 1 юли – 22 декември. Предложения на текстове от редколегията
01/10/2022

Планиране на текстове за новия брой

03/11/2022

Редакционна процедура на статиите

20/11/2022

Одобрение на редакциите и корекциите от авторите

01/12/2022

Страниране на броя

08/12/2022

Предпечатна коректура на броя

22/12/2022

Печат

2023
12/12/2023

test

2023

01/01/2023

Книжка №1

1 книжка – 1 януари – 30 юни

04/01/2023

Предложения на текстове от редколегията

04/04/2023

Планиране на текстове за новия брой.

05/04/2023

Редакционна процедура на статиите

20/05/2023

Одобрение на редакциите и корекциите от авторите

01/06/2023

Страниране на броя

10/06/2023

Предпечатна коректура на броя

20/06/2023

Печат

01/07/2023

Книжка №2

2 книжка – 1 юли – 22 декември. Предложения на текстове от редколегията

01/10/2023

Планиране на текстове за новия брой

03/11/2023

Редакционна процедура на статиите

20/11/2023

Одобрение на редакциите и корекциите от авторите

01/12/2023

Страниране на броя

08/12/2023

Предпечатна коректура на броя

13/12/2023

Печат

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.