Главен редактор:

Доц. д-р Васил Загоров
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, България)

Заместник главен редактор:

Доц. д-р Любомира Парижкова
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, България)

Редакционна колегия:

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, България)

Проф. д.н. Ирена Петева
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, България)

Проф. д-р Лъчезар Георгиев
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България)

Проф. д-р Тереза Тренчева
(Университет по библиотекознание и информационни технологии, България)

Проф. д.н. Ивайло Христов
(Университет за национално и световно стопанство, България)

Проф. д-р Невила Рама
(Средиземноморски университет, Албания)

Проф. Агата Валчак-Ниеведомска
(Лодзки университет, Полша)

Проф. д-р Каролин Арчър
(Бирмингамски университет, Великобритания)

Проф. д-р Александър Циганенко
(Московски държавен университет по печата, Русия)

Проф. Маржена Валинска
(Силезийски университет в Катовице, Полша)

Проф. Енгин Бексач

(Тракийски университет, Турция)

Доц. д.п.н. Нина Пономарева
(Център за изследване на съвременните литератури на Централна и Югоизточна Европа, Русия)

Доц. д-р Карла Базили
(Университет „Гилермо Маркони“, Италия)

Доц. д-р Майкъл Бук
(Щатски университет в Орегон, САЩ)

Ана Лусия Тера
(Университет в Коимбра, Португалия)

Веселин Тодоров
(„СИЕЛА Норма“ АД, България)