С изпращането на текст и илюстрации до Академично издателство „За буквите – О писменехь“ авторът се съгласява да преотстъпи правото за публикуването, анонсирането и разпространението им за нуждите на всички издания на „За буквите – О писменехь“. Предложените статии в сп. „Издател“ преминават двойна процедура по рецензиране „на сляпо“. Материали, които не са одобрени за публикуване, не се редактират и не се връщат на авторите.

Като издание на академично издателство „О писменех – За Буквите“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии, сп. „Издател“ не приема публикуването на реклами под никаква форма. В публикациите, предложени за печат, не се допуска включването на скрити рекламни послание.

Списание „Издател“ излиза два пъти годишно:

книжка 1 – януари – юни;

книжка 2 – юли – декември.