Броеве

Списание „Издател“ започва да излиза през 1994 г. по инициатива на група интелектуалци. В периода 2003–2018 г. списанието излиза като съвместно академично издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии. От 2019 г. списанието се издава самостоятелно от издателство „За буквите – О писменехь“ при УниБИТ.