1994

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . I, № 1, 1994, 32 p.
ISSN : 1310-4624.

1995

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . II, № 1, 1995, 32 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . II, № 2–4, 1995, 45 p.
ISSN : 1310-4624.

1997

Izdatel : nauchno spisanie po problemite na Izdatelska deynost. Vol . III, № 1–2, 1997, 72 p.
ISSN : 1310-4624.

2002

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . IV, № 1–2, 2002, 52 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . IV, № 3–4, 2002, 52 p.
ISSN : 1310-4624.

2003

Izdatel : trimesechno spisanie za Izdatelska deynost. Vol . V, № 1–2, 2003, 39 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . V, № 3, 2003, 51 p.
ISSN : 1310-4624.

2004

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VI, № 1, 2004, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VI, № 2, 2004, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VI, № 3, 2004, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VI, № 4, 2004, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2005

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VII, № 1, 2005, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VII, № 2–3, 2005, 128 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VII, № 4, 2005, 60 p.
ISSN : 1310-4624.

2006

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VIII, № 1–2, 2006, 84 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . VIII, № 3–4, 2006, 76 p.
ISSN : 1310-4624.

2007

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . IX, № 1–2, 2007, 71 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . IX, № 3–4, 2007, 68 p.
ISSN : 1310-4624.

2008

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . X, № 1–2, 2008, 68 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . X, № 3–4, 2008, 68 p.
ISSN : 1310-4624.

2009

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XI, № 1–2, 2009, 72 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XI, № 1–2, 2009, 72 p.
ISSN : 1310-4624.

2010

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XII, № 1–3, 2010, 108 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XII, № 4, 2010, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2011

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XIII, № 1–2, 2011, 72 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XIII, № 3–4, 2011, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2012

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XIV, № 1–2, 2012, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XIV, № 3–4, 2012, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2013

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XV, № 1–2, 2013, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XV, № 3–4, 2013, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2014

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XVI, № 1–2, 2014, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata. Vol . XVI, № 3–4, 2014, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

2015

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XVII, № 1, № 1–2, 2015, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XVII, № 2, № 3–4, 2015, 67–128 pp.
ISSN : 1310-4624.

2016

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XVIII, № 1, № 1–2, 2016, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XVIII, № 2, № 3–4, 2016, 67–128 pp.
ISSN : 1310-4624.

2017

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XIX, № 1, № 1–2, 2017, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XIX, № 2, № 3–4, 2017, 67–128 pp.
ISSN : 1310-4624.

2018

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XX, № 1, № 1–2, 2018, 64 p.
ISSN : 1310-4624.

Izdatel : nauchno spisanie za knigata = Izdatel [Publisher] : scientific magazine of the book. Vol .XX, № 2, № 3–4, 2018, 67–128 pp.
ISSN : 1310-4624.

2019

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXI, № 1, 2019, 81 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXI, № 2, 2019, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2020

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXII, № 1, 2020, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXII, № 2, 2020, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2021

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXIII, № 1, 2021, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXIII, № 2, 2021, 81 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

2022

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXIV, № 1, 2022, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).

Izdatel : nauchno spisanie = Publisher : scientific journal. Vol . XXIV, № 2, 2022, 80 p.
ISSN :1310-4624. ISSN : 1310-4624 (Print); ISSN 2367-9158 (Online).